Referat – Næstved Klatreklub Generalforsamling 4/11 2021.

23 medlemmer fremmødt.
1. Jacob bød velkommen til generalforsamlingen.
Thomas Sigsgaard og Joe Schaufuss blev valgt til stemmetællere
2. Just Larsen vælges til dirigent og Erik Løfgren til referent..

3. Formandens beretning: – bliver kort, da Corona har præget årets klatring.
Der har været afholdt mange møder, i klubben, med forbundet og med Gymnasiet, for at løse problemer med corona restriktioner og evt. gymnasieudvidelse og meget andet. Udvidelsen ligger lige nu stille mens ”problem” med byggeprocenten på grunden undersøges.
DGI´s genstartspulje har givet tilskud til at få gang i klubben igen. Dette har resulteret i et forsøg på større synlighed ved at gå på nettet med små videoklip og tilbud om gratis prøveklatring. Over 5000 har klikket på videoen – under 10 har taget mod tilbuddet.
Der har været afholdt 4 rutebyggerkurser.
Der er købt nye sko, seler og reb. Der er sendt reklamation til Mammut over rebene, og de har indvilliget i at bytte den.
Der er købt for ca. 75.000 kr. nye greb.
Klubben deltog i fodsporets 10 års jubilæum på jernbanebroen
Der er nu 108 medlemmer.
Der snakkes om at ”købe trænere udefra”
4. Kassereren fremlægger regnskabet, der løseligt gennemgås. Det viser et underskud på næsten 32000 kr.
5. Der er bred enighed om en kontingentforhøjelse. (kun 3 stemmer ikke for). Man enedes om en generel forhøjelse af det gamle kontingent på ca. 25%. (passiv undtaget).
6. Der er ingen indkomne forslag.
7. Budgettet vedtages.
8. a:. Kassereren Erik Løfgren fortsætter.
b:. bestyrelsesmedlem René Christensen fortsætter.
9. Maria Asbirk fortsætter som bestyrelsessuppleant.
10. Anne Kaas Andersen fortsætter som revisor.
Annette Jels Jørgensen fortsætter som revisorsuppleant.
11. Evt.: Gynther ønsker mere sikkerhed/lovlighed om brug af hallen i ferier. – Jacob undersøger.

Thomas Sigsgaard ønsker bedre info om klubbens aktiviteter. ”Det nye”. Som det er nu kommer infoen først når det er sket/vedtaget. Bestyrelsen tager en snak om genindførelse af nyhedsbrevet eller andet på et kommende møde.
”Det Nye” v. Jacob:. Der er afholdt de indledende møder om egen hal med international klatrehøjde på 15 m.
1. ønske er en udvidelse på gymnasiet. Gymnasiet er velvillig men byggeprocenten skal undersøges hos kommunen.
2. ønske er siloen på havnen
Økonomi: anslået 8 til 10 millioner. Håber på det kan opnås med fundraising.
Thomas mener vi kan få flere medlemmer ved fast at afholde en månedlig klatredag for ”nye”.
I Kolding reklamerede man på nettet (som på ”det sker i Næstved”) og dette gav mange nye medlemmer. Det samme kunne gøres her.
Gynther efterlyser synligt tegn (rød/blåt kort) for at vise om man må sikre eller ej, da han har oplevet usikre sikrere. – Thomas og Birgitte mener man bør tage en venlig snak med vedkommende. Et kort kan overdrages eller kopieres.
Hjemmesider er opdateret…
Der arbejdes med påsketuren. Indbydelse forventes snart udsendt. Turen går til Arco den 9 – 16 april 2022.
Just takker for god ro og orden.