Næstved Klatreklubs ordinære generalforsamling 2022

Sidste års generalforsamling blev udskudt pga. Covid-19, men i år afholdes den planmæssigt.

Så nu er det blevet tid til, at vi afholder Næstved klatreklubs ordinære generalforsamling 2022.

Så derfor indbydes Næstved Klatreklubs medlemmer til en spændende aften torsdag den 31. marts 2022 klokken 19.10 i kantinen på Næstved gymnasium.

Program for aftenen:
• Ordinær generalforsamling 2022

Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse. Så sidste frist for forslag er torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.09.

Bestyrelsen arbejder pt. på et ændringsforslag, som fjerner begrænsningen på antallet af bestyrelsessuppleanter, der kan vælges på generalforsamlingen.