Næstved Klatreklubs ordinære generalforsamling 2021

Det har været nogen år, hvor alting ikke har været mulige at afholde på de rigtige tidspunkter.

Så nu er det blevet tid til, at vi afholder Næstved klatreklubs ordinære generalforsamling 2021.

Så derfor indbydes Næstved Klatreklubs medlemmer til en spændende aften torsdag den 4. november 2021 klokken 19 i kantinen på Næstved gymnasium.

Program for aftenen:

  • Ordinær general forsamling 2021
  • En konstruktiv snak om ønsker til klubbens fremtidige virke.
  • Infomøde om påsketuren 2022.

Dagsorden til general forsamlingen er ifølge vedtægterne.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse. Så sidste frist for forslag er torsdag den 28. oktober 2021 kl. 18.59.