Forventninger til dig

Vi forventer, at vores medlemmer tager del i foreningslivet.
I en forening gør man ting i forening, der af navnet. Klatreklubben er en idrætsforening. Vi dyrker vores idræt sammen. Og vi bygger klubben op i forening. De klatreflader der er til rådighed for NKL, er alle opbygget af frivillig arbejdskraft.

Instruktørerne er frivillige. Ingen får løn i klubben. – – Alle kan hjælpe til med at få klublivet i NKL til at blive det bedste blandt danske klatreklubber. Hvis man ser en enlig klatrer- måske ny klatrer i klubben så tilbyd at sikre hende.

Når du tager hjem fra klatring, så spørg om der er oprydning du kan medvirke til.  Forlad ikke klatrevæggene uden, at der sidder snore til topreb.Alle kan give en hjælpende hånd med. Alle skal gøre en indsats for, at alle har det godt, når de er i klubben. Hjælp til der, hvor du kan.

Vi forventer medlemmerne har respekt for andre klatrere samt gældende sikkerhedsregler. Når man deltager i klatring, står man med ansvar for både egen og andres sikkerhed. Vis derfor respekt for reglerne, og vær opmærksom på den risiko der måtte være.

Vi forventer at alle medlemmer, så snart det er muligt, deltager i et sikringskursus (”kursus 1” og
”kursus 2”). Når du har lært at sikre, kan du klatre uden brug af en instruktør. Når man har fået bevis for gennemført sikringskursus, må man ved besøg i andre klatreklubber også klatre uden opsyn af en instruktør (særlige regler kan dog forekomme).

Da nye medlemmer oftest har brug for viden og instruktion, vil klubbens instruktører gerne hjælpe når de er til rådighed. Spørg de erfarne om hjælp i stedet for at drage dine egne konklusioner, og spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Vi forventer og håber, at alle vil medvirke til, at NKL bliver den klatreklub i Danmark, som har den bedste klubånd.

Forsikring – – Klatring kan indebære visse risici.

Vi vil gerne opfordre til, at man har en fritidsulykkesforsikring. — Vi har meget sjældent uheld ved klatring.

Hvis der sker en ulykke, hvor klubbens instruktører kan pålægges et ansvar, så har vi en ansvarsforsikring gennem Dansk Klatreforbund. Men den dækker ikke ved et hændeligt uheld.