Tid til ture i 2022

Vi nærmer os 2022, og efter nogen år med mange aflysninger, så er der mange, som trænger til af opleve noget igen.

Påske turen går til Arco, nær Gardersøen i Italien.

Den 5.-6. marts planlæges der en vintertur til Kullen. Nærmere info tilgår.

Desuden arbejdes der på andre ture til Bornholm, Hamborg og Kullen. Mere information kommer senere.

 

Påsketur 2022 – 8. til 16. april 2022

Så er det nu, hvis du skal med klubben til Arco, nær Gardersøen i Italien.
Med 1000 vis af ruter, både en og flere rebslængder samt Via Ferrata ruter, er området et fantasktis sted. Byen byder på smalle gader med pizzarier, ishuse, cafeer og masser af grej butikker. Der er en masse at kigge på, også for dem der ikke klatre.
Vi kører i privatbiler de ca. 1400 km og efter 14-16 timer ankommer man til campingpladsen https://nuovo.arcoturistica.com/en/camping-arco-home.html , hvor vi bor i hytter med plads til 4 – 6 personer i hver. Det vil også være muligt at bo i telt, samt muligt at flyve, og så leje bil i lufthavnen. (Nice ca. 150 km).
Er man 4 i bilen, der også vil bo sammen, er dette muligt, ved at give besked ved tilmelding. Andre vil blive puttet i en bil og hytte som vi kan få det til at gå op…
Prisen vil ligge på omkring 3200,- til 3700,- for transport, hytteleje samt 5 måltider. Prisen er vejledende, alt efter hvor mange der er i bilen samt hvilke hytter vi kan få fat i. Morgenmad og frokost, stå man derudover selv for. Vælger man telt vil prisen være ca. 2800,- for 2 personer.
Vil du med, så send en mail til naestformand@nkklub.dk med antal personer, om man har aftale om at ville bo/kører sammen, mailadresse, samt om man kan ligge bil til. Skriv også hvis du har spørgsmål til ture. Der kan fremendes regneark over de 3500,- hvis man ønsker dette. Depositum ved hytte booking vil blive opkrævet først i december (forventet 1200,-).
Da vi er sent ude med hensyn til bestilling af hytter, så skal der gives besked senest på fredag d. 26. nov.

Referat – Næstved Klatreklub Generalforsamling 4/11 2021.

23 medlemmer fremmødt.
1. Jacob bød velkommen til generalforsamlingen.
Thomas Sigsgaard og Joe Schaufuss blev valgt til stemmetællere
2. Just Larsen vælges til dirigent og Erik Løfgren til referent..

3. Formandens beretning: – bliver kort, da Corona har præget årets klatring.
Der har været afholdt mange møder, i klubben, med forbundet og med Gymnasiet, for at løse problemer med corona restriktioner og evt. gymnasieudvidelse og meget andet. Udvidelsen ligger lige nu stille mens ”problem” med byggeprocenten på grunden undersøges.
DGI´s genstartspulje har givet tilskud til at få gang i klubben igen. Dette har resulteret i et forsøg på større synlighed ved at gå på nettet med små videoklip og tilbud om gratis prøveklatring. Over 5000 har klikket på videoen – under 10 har taget mod tilbuddet.
Der har været afholdt 4 rutebyggerkurser.
Der er købt nye sko, seler og reb. Der er sendt reklamation til Mammut over rebene, og de har indvilliget i at bytte den.
Der er købt for ca. 75.000 kr. nye greb.
Klubben deltog i fodsporets 10 års jubilæum på jernbanebroen
Der er nu 108 medlemmer.
Der snakkes om at ”købe trænere udefra”
4. Kassereren fremlægger regnskabet, der løseligt gennemgås. Det viser et underskud på næsten 32000 kr.
5. Der er bred enighed om en kontingentforhøjelse. (kun 3 stemmer ikke for). Man enedes om en generel forhøjelse af det gamle kontingent på ca. 25%. (passiv undtaget).
6. Der er ingen indkomne forslag.
7. Budgettet vedtages.
8. a:. Kassereren Erik Løfgren fortsætter.
b:. bestyrelsesmedlem René Christensen fortsætter.
9. Maria Asbirk fortsætter som bestyrelsessuppleant.
10. Anne Kaas Andersen fortsætter som revisor.
Annette Jels Jørgensen fortsætter som revisorsuppleant.
11. Evt.: Gynther ønsker mere sikkerhed/lovlighed om brug af hallen i ferier. – Jacob undersøger.

Thomas Sigsgaard ønsker bedre info om klubbens aktiviteter. ”Det nye”. Som det er nu kommer infoen først når det er sket/vedtaget. Bestyrelsen tager en snak om genindførelse af nyhedsbrevet eller andet på et kommende møde.
”Det Nye” v. Jacob:. Der er afholdt de indledende møder om egen hal med international klatrehøjde på 15 m.
1. ønske er en udvidelse på gymnasiet. Gymnasiet er velvillig men byggeprocenten skal undersøges hos kommunen.
2. ønske er siloen på havnen
Økonomi: anslået 8 til 10 millioner. Håber på det kan opnås med fundraising.
Thomas mener vi kan få flere medlemmer ved fast at afholde en månedlig klatredag for ”nye”.
I Kolding reklamerede man på nettet (som på ”det sker i Næstved”) og dette gav mange nye medlemmer. Det samme kunne gøres her.
Gynther efterlyser synligt tegn (rød/blåt kort) for at vise om man må sikre eller ej, da han har oplevet usikre sikrere. – Thomas og Birgitte mener man bør tage en venlig snak med vedkommende. Et kort kan overdrages eller kopieres.
Hjemmesider er opdateret…
Der arbejdes med påsketuren. Indbydelse forventes snart udsendt. Turen går til Arco den 9 – 16 april 2022.
Just takker for god ro og orden.

Næstved Klatreklubs ordinære generalforsamling 2021

Det har været nogen år, hvor alting ikke har været mulige at afholde på de rigtige tidspunkter.

Så nu er det blevet tid til, at vi afholder Næstved klatreklubs ordinære generalforsamling 2021.

Så derfor indbydes Næstved Klatreklubs medlemmer til en spændende aften torsdag den 4. november 2021 klokken 19 i kantinen på Næstved gymnasium.

Program for aftenen:

  • Ordinær general forsamling 2021
  • En konstruktiv snak om ønsker til klubbens fremtidige virke.
  • Infomøde om påsketuren 2022.

Dagsorden til general forsamlingen er ifølge vedtægterne.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse. Så sidste frist for forslag er torsdag den 28. oktober 2021 kl. 18.59.

Aflysninger indtil videre – redigeret

Så er andet halvår i gang med klatring på gymnasiet.

Traditionen tro, så er der kommet en del aflysninger ud over dem, som vi allerede kendte.

Her er en liste over de aflysninger, som vi pt. kender til:

Torsdag den 12. august er der ikke junior trænning, men dem fra holdet, som ønsker at klatre er velkomne i hallen.

Fra og med mandag den 16. august til og med onsdag den 18. august har vi alligevel fået lov til at bruge hallen, men vi må ikke flytte lærred og stole ud af hallen. Der er onsdag den 18. august brug for hjælp med at fjerne madrasserne, når der lukkes klokken 19.00.

Fra og med torsdag den 19. august til og med fredag den 27. august er der ikke klatring i hallen.

Onsdag den 25. august klatre junior-holdet på tårnet.

Vi har fåeg lov til at bruge hallen fra lørdag den 28. august, så der vil der være ekstra åbent fra klokken 10-15 (som var det en søndag), og der ef brug for hjælp til at flytte madrasserne ind i hallen igen.

Fredag den 3. september er der ikke klatring i hallen.

Søndag den 12. september er der ikke klatring i hallen.

Fredag den 17. september og søndag den 19. september er der ikke klatring i hallen.

Fra og med fredag den 15. oktober til og med søndag den 24. oktober er der ikke klatring i hallen.

Torsdag den 25. november er der ikke klatring i hallen.

Søndag den 5. december er der ikke klatring i hallen.

Søndag den 12. december er der ikke klatring i hallen.

Fra og med onsdag den 22. december til og med tirsdag den 4. januar er der ikke klatring i hallen.

Kan vi voksne snart få lov til at klatre i hallen.

Mange voksne medlemmer har med længsel ventet på, at vi kan klatre i hallen igen.

Ifølge den plan myndighederne har lagt ud, så burde voksne få lov til at klatre igen i hallen fra torsdag den 6/5 2021. Der vil være krav om Corona pas fra alle der er fyldt 15 år i voksen klatre tiden.

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer ekstra restriktioner. Det er også muligt at datoen bliver flyttet eller at der kommer lokale nødlukninger.

Men vi er optimistiske og tror og håber på åbningen torsdag den 6/5 2021.

Hvad vi ved om junior træning.

Siden starten af november måtte vi stoppe vores junior hold med kort varsel på grund af covid-19.

Siden har det ikke været tilladt for os at genoptage træningen indendørs, og det har desværre ikke været varmt nok til klatring udendørs om aftenen.

Nu ser det ud til, at der er lys for enden af tunnelen. Ifølge den plan myndighederne har lagt ud, så burde vi få lov til at klatre med junior hold igen fra onsdag den 21/4.

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, om der kommer ekstra restriktioner. Det er også muligt at datoen bliver flyttet eller at der kommer lokale nødlukninger.

Men vi er optimistiske og tror på åbningen.

Så planen er, at junior begynderholdet starter op onsdag den 21/4 2021 kl. 17-19.
Det er også planen at det øvede juniorhold starter op torsdag den 22/4 2021 kl. 17-19.

WOW-holdet stopper

Igennem flere år har vores kvindehold ‘Women On Walls'(WOW) været en fast del af vores ugentlige virke. Da holdet de seneste år ikke har haft den store tiltrækning, som det havde tidligere, så holder holdet en pause på ubestemt tid.

Hvis behovet for et rent kvindehold dukker op igen, så vil vi se nærmere på det.

Det har været en fornøjelse at se kvindeholdets store tiltrækning igennem flere år. Men det er glædeligt, at klubben ikke er faldet i antallet af kvindelige klatrere, men at der bare klatres i andre tidsrum.