den 27/2 2021

Hej modtager.

---

 Indhold i dette nyhedsbrev:

 

Ekstraordinær Generalforsamling i NKL

 

Kl. 19.10 torsdag den 31./3.-2016. På gymnasiet.

 

Der er fremsat forslag til vedtægtsændringer. 

Torsdag 10. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling,  i spejderhytten Ringstedgade 237.  Da deltagerantallet var mindre end de krævede 2/3.-dele af medlemmerne. Kunne der ikke vedtages de ønskede ændringer i vedtægterne.

 

Bestyrelsen fremsætter vedtægtsændringer.

Der er ikke krav om et bestemt antal deltagere ved denne ekstraordinære generalforsamling.

Ændringerne kan vedtages uanset antallet af medlemmer der møder frem. 

Dog skal 2/3-dele stemme for vedtægtsændringerne.

 

Der kan ikke fremsættes andre forslag til mødet.

Dog er der mulighed for debat under punktet: Eventuelt,  der kan debatteres -- men ikke vedtages noget, der binder bestyrelsen under "eventuelt"

 

Vedtægsforslagene vedrører formålsparagrafen samt bestyrelsen sammensætning.

 

 

Hvert medlem må medtage 2 fuldmagter.

 

 

 

Husk at du kan deltage i debat og andet på klatreklubbens facebookgruppe.

 https://www.facebook.com/groups/nkklub/

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---