den 27/2 2021

Hej modtager.

---

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

Lørdag 20 / 6 fra ca. kl. 17.00 - -   til vi går hjem 

Skt. Hans bål og hyggeaften i NKL. onsdags juniorerne er på weekend i spejderhytten i Ringstedgade 237. De vil sørge for at grillen tændes -- og forventes klar omkring kl. 18.

Alle klubbens medlemmer er velkomne med nærmeste familie.

 

I år vil det være 3. gang vi afholder sådan en aften. Det vil være fedt hvis nogen har lyst til at afvikle en eller flere selskabslege -- små konkurrencer eller andet hvor vi kan grine af og med hinanden.

For at spare lidt på dem som altid planlægger og afvikler -- satser vi på at nogen af jer andre har lyst til at stå for en eller flere små aktiviteter 

Skriv gerne hvis I har en aktivitet  - - eller fortæl det når du ankommer

 

Giv venligst besked om deltagelse til formand@nkklub.dk 

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---