den 27/2 2021

Hej modtager.

Årlig generalforsamling i NKL Næstved Klatreklub afholdes torsdag den 17 september 2020 kl. 19.10 i kantinen på gymnasiet.

Efter at have været udsat flere gange grundet corona-smittens indflydelse på forsamlingsfriheden kan vi nu indkalde til afholdelse.

Vi har endelig fået adgang til et brugbart lokale.

 

Dagsordenen vil være efter klubbens vedtægter.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse. -

- Dette gøres rent praktisk ved at sende en mail til formanden på: justw40@gmail.com senest den 12 september.

 

Nærmere info følger senere.

 

På bestyrelsens vegne

Just Larsen formand for NKL

---
---