cropped-NKL-logo-v5-1.jpg

Sommer klatring, Sct. Hans & Referat fra generalforsamlingen

den 09/05 2022
Hej .

Indhold

  • Sommer klatring
  • Sct. Hans arrangement den 18. juni 2022
  • Referat. Ordinær generalforsamling Næstved Klatreklub.

Sommer klatring

I dag mandag den 9. maj 2022 er sidste dag, hvor vi officielt kan klatre på gymnasiet.
Så fra på onsdag den 11. maj 2022 foregår klatringen på tårnet (Ringstedgade 237).
Der kan ikke klatres på tårnet om tirsdagen, og der er juniorklatring på tårnet onsdag og torsdag imellem 17.00 og 19.00.
Hvis i tager ud for at klatre, og der er spejdere på grunden, så spørg lige, om det er i orden, at I er på tårnet.
Det er naturligvis også muligt at klatre på den gamle jernbanebro (Broparken) og på boulderskulpturen i Vridsløse, hvor der er offentlig adgang.

Sct. Hans arrangement den 18. juni 2022

Sæt kryds i kalenderen for efter 2 års covid-19 pause, så vender klubbens Sct. Hans arrangement tilbage lørdag den 18. juni 2022.
Der er tale om et rigtigt hyggeligt arrangement for medlemmer og deres familier.
Nærmere info kommer i juni.

Referat. Ordinær generalforsamling Næstved Klatreklub.

Afholdt 31/3 2022 kl 19.10 på Næstved Gymnasium.

11 fremmødte ud over de 6 i bestyrelsen.
1). Valg af stemmetællere. Frederik og Josefine vælges.
2). Valg af dirigent og referent: Just dirigent, Erik Referent. Just oplæser dagsordenen.
3). Formandens beretning. Klubben har modtaget en sum penge fra DGI. - En såkaldt opstartspulje, for at komme i gang igen efter Corona, hvilket har resulteret i noget udstyr og noget Pr. Der har været afholdt rutebygger- Workshop Slyngerne i expresserne på væggen er udskiftet Der skulle have været afholdt julefrokost Vinterturen blev aflyst manglende tilslutning
Jacob siger han har mistet pusten, og synes det godt kan siges om hele bestyrelsen. De er flade, og mangler engagement. Tidligere var det de sjove ting, der drev klubben, og gav et sammenhold. Men hvad skal der ske. Flere aktiviteter?. Fester?. Filmaftener?, Udefrakommende trænere?. Flere ture?. Fredagsøl?............ Der efterlyses hjælpere til og med opgaver.
Thomas:. Klubben skal melde ud, når der er events/opgaver.
Jacob:. Der kan laves grupper med interesserede medlemmer, der vil hjælpe, og som man så kan henvende sig til.
Just:. En undersøgelse viser, at et skriftligt ønske om hjælp giver 10% positive tilbagemeldinger, mens en personlig mundtlig spørgen giver 30 %.
Frederik:. Der kan laves grupper, med en kontaktperson, som så selv sørger for at indsamle mandskab.
4). Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab. Det omdelte regnskab gennemgås, og vedtages
5). Fastlæggelse af kontingent. Nuværende kontingent bibeholdes i 2023.
6). Behandling af indkomne forslag. Ingen indkommet.
7). Godkendelse af budget. Kontingentindkomst måske sat for lavt, men budgettet godkendes.
8). Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jacob genvalgt som formand, Joe genvalgt som medlem
9). Valg af Suppleanter. Maria genvalgt
10). Valg af revisor og revisorsuppleant. Anne og Annette begge genvalgt
11). Eventuelt. Just ville gerne samle en gruppe med interesse for alpint klatring, for at øge interessen for denne del af klatring. (Har allerede et par i gruppen).
Thomas:. Hvis bestyrelsen er mat, hvad så med flere suppleanter?.
Jacob:. En udvidelse af bestyrelsen kræver ændring af klubbens love -> ekstraordinær generalforsamling. Men klubben har før haft held med ”åbne bestyrelsesmøder”, hvor klubbens resursepersoner var indbudt til at komme med input og ønsker.
Frederik:. Vil gerne deltage i grupper, men mangler info (savner de åbne bestyrelsesmøder).
Thomas:. For at skaffe nye kræfter i bestyrelsen kan man afholde medlemsmøder og åbne bestyrelsesmøder og derigennem inddrage interesserede i arbejdet. Det vil også give større gennemsigtighed.
Der blev snakket en del frem og tilbage, og man enedes om at nedskrive forslag til udvalg/grupper.
Just:. Festudvalg (jul og Sct. Hans).
Just:. Turudvalg
Thomas:. Interne events
Thomas:. Externe events
Frederik:. Instruktør gruppe.
Thomas:. Sikkerhedsudvalg.
Thomas:. Rutebyggerudvalg.
Thomas:. Halbygger udvalg. (Jacob:. Der mangler stadig svar fra kommunen vedrørende ansøgningen på 10 mil. til halbyggeri.)
Astrid:. Generel gruppe af frivillige, som kan kontaktes for hjælp.
Thomas:. Træningsudvalg, (målrettet for voksne). (Jacob:. Har prøvet at få trænere for voksne til området ”syd for Køge”, men forgæves. Kan ikke påtage sig en opgave hver uge i ½ år)
Thomas:. Konkurrenceudvalg (aktiviteter med andre klubber).
HVORDAN Information/ønske om tilmelding til grupper udsendes via facebook og/eller nyhedsbrev, samt en plakat med tilmelding til ophæng i klatreskabet, (med brev til medlemmer)

Næstved den 1. april 2022.


facebook instagram facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet