cropped-NKL-logo-v5-1.jpg

Nyt fra bestyrelsen

den 15/02 2023
Hej .

NYT - NYT fra bestyrelsen

Den nye bestyrelse har haft sit første møde og har konstitueret sig og valgt Rene som næstformand og Mette som klubbens sekretær. På mødet har vi bl.a. talt om, hvad der skal lægges særligt vægt på i fremtiden og besluttet at følgende prioriteter vil have et særligt fokus for bestyrelsen:
· Træningstilbud til alle
Træningsudvalget og primært Bjørg, har arbejdet på forskellige træningstilbud, der forventes at blive udbudt snarest og løbende hen over året. Der er allerede aftalt en træningsworkshop i marts under Dansk Klatreforbund.
· Rekruttering af nye medlemmer
Rene, Just og Jim m.fl. gør allerede en stor indsats for at tage imod nye klatrere, der starter på Drop-in og fortsætter i klubben som medlemmer. Dette arbejde fortsætter og vil i fremtiden blive styrket med flere tilbud om f.eks. træning jf. ovenstående og vi arbejder på et åbent hus event.
· Forbedrede og tydelige åbningstider
Bestyrelsen vil gerne sikre sig at det bliver mere tydeligt for alle, hvornår klubben reelt har åbent, men også forsøge at tilegne sig flere åbninger, f.eks. om lørdagen.
· Sund økonomi
For at kunne lave flere og bedre tilbud til alle i klubben er det vigtigt at vi har økonomi så der vil blive fokus på at skaffe flere indtægter til klubben bl.a. gennem sponsorer, tilskud, fondsansøgninger, events, brugerbetaling m.v.
· God kommunikation og samarbejde
Bestyrelsen ønsker at være synlige og vil invitere til dialoger og lytte til input fra klubbens medlemmer. Vi ønsker en klub præget af fællesskab, smil og samarbejde, så det er vigtigt at vi alle bidrager til at skabe et sådant miljø.Foruden ovenstående prioriteter er der allerede sat gang i arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside samt etablering af et nyt sikkerhedsudvalg. Mere om dette senere.

I forhold til udvalgsarbejdet er der kommet rigtigt godt gang i flere af de udvalg der blev etableret under den tidligere bestyrelse:
· I Tur- og Eventudvalget har fået lavet et rigtigt fedt program for primært 1. halvår og der er allerede godt gang i aktiviteterne.
· I Rutebygger- og Klargøringsudvalget er der fuld gang i rutebygningerne og vi ser nu hyppigere udskiftning af ruter og boulderproblemer end hvad vi har været vant til tidligere.
· Fondssøgningsudvalget er i gang med at undersøge og ansøge mulige indtægtskilder til støtte af flere af aktiviteter.
· Kommunikationsudvalgt gør hvad de kan for at følge med og informerer om hvad der sker i klubben.

Der er også godt gang i børne og ungdomstræningen, hvor Joe, Mette, Gynther og Renè m.fl. gør et stort arbejde for at hjælpe og udvikle de unge

Husk at du altid kan skrive til bestyrelsen om dine spørgsmål og/eller gode ideer til udvikling og forbedring af klubben.Bedste hilsner fra bestyrelsen - Thomas (formand), Rene (næstformand), Bjørg (Kasserer), Mette (sekretær) og Christian.

facebook instagram facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet