cropped-NKL-logo-v5-1.jpg

Referat fra Generalforsamling 2023

den 06/02 2023
Hej .
Næstved klatreklub.
Generalforsamling 26/1 2023 på Næstved Gymnasium kl.18,45.
5+1 bestyrelsesmedlemmer, 20 medlemmer og 11 ”fuldmagter” fremmødt. (I alt 37 stemmer)
1. Jacob byder velkommen:
2. Martin og Morten vælges til stemmetællere
Erik vælges til referent.
3. Det er ca. et år efter corona, og det går igen derudaf. Der er kommet godt gang i de nye udvalg, og der er gang i aktiviteterne igen. Medlemstallet er igen på 130, næsten som før corona. Rene’ og Birgitte har gjort et stort arbejde med at uddanne de nyankomne, og Thomas sørger for ture og andre aktiviteter, så vi kan komme ud og opleve andet end lige klubben. Bornholmerturen har været en stor oplevelse for alle. Et medlem (Christoffer) er udtaget til NTG. Den nye rutebyggerstruktur har givet overblik om, og hurtigere udskiftning af ruter. Det er måske/desværre sidste gang vi har haft mulighed for uddeling af vandværksfoldere. Det var ellers en kærkommen motionsdag og nem mulighed for lidt hjælp til klubben. Vi har haft folk til at prøvepode vores udlånssko for diverse utøj, med heldigt negativt resultat. Forbundet har arrangeret regional klubdag hos os, men desværre er deltagelsen for lav.
Der er træningssamling 25/3
Gymnasiet har ”åbent hus” 30/1, og vil gerne have vi viser aktivitet i klatrehallen. Hjælpere ønskes
4. Regnskabet gennemgås og godkendes.
5. Kontingentet fortsætter uændret. Voksne/Børn
Alm. kontingent 1200/1000 kr.
½ års alm. kontingent 650/550 kr.
Husstandskontingent 2375 kr.
½ års Husstandskontingent 1250 kr.
Månedskontingent 125/115 kr.
Passiv 100 kr.
6. Ingen indkomne forslag
7. Budgettet drøftes lidt frem og tilbage, men godkendes.
8. Formand Thomas Sigsgaard
Kasserer Bjørg Lundbech Zinkernagel
Bestyrelsesmedlem Rene Christensen
Bestyrelsesmedlem Mette Bielefeldt Bruun
Bestyrelsesmedlem Christian Bülow
9. Bestyrelsessuppleant Mads Hebo Kræmmer
10. Revisor Martin Christensen
Revisorsuppleant Malou Bronke

Just takker for god ro og orden.
Takker de afgående for deres store arbejde, og byder velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer

11.. Jacob: Husk BBB et klatrearrangement der skal udbygge kendskabet til hinanden d 4/2.
Joe ønsker ikke at fortsætte som webmaster. Hans arbejde overtages af Christian og Mads.
Mathias minder om, at vi har et tårn i Ringstedgade, som stadig trænger til en kærlig hånd.
Thomas takker for valget. Håber klubben har fået en bestyrelse, der vil arbejde mere transparent og inddrage medlemmerne i arbejdet, så konflikter minimeres.Således opfattet.
Næstved (27/1 2023)
Erik Løfgren, (referent) Just Larsen, (dirigent)
facebook instagram facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet