cropped-NKL-logo-v5-1.jpg

Næstved Klatreklubs ordinære generalforsamling 2023

den 10/01 2023
Hej .

Næstved Klatreklubs ordinære generalforsamling 2023


Så nu er det blevet tid til, at vi afholder Næstved klatreklubs ordinære generalforsamling 2023.

Så derfor indbydes Næstved Klatreklubs medlemmer til en spændende aften torsdag den 26. januar 2023 klokken 18.45 i kantinen på Næstved gymnasium.

Program for aftenen:
  • Ordinær generalforsamling 2023
Dagsorden til generalforsamlingen er ifølge vedtægterne.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal stiles skriftligt til bestyrelsen senest en uge (5 hverdage) før generalforsamlingens afholdelse. Så sidste frist for forslag er torsdag den 19. januar 2023 kl. 18.44.

Dagsorden:
1-Valg af stemmetællere.
2- Valg af dirigent og referent.
3- Formandens beretning.
4- Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab.
5- Fastlæggelse af kontingent efter forslag fra bestyrelsen.
6- Behandling af indkomne forslag
7- Godkendelse af budget.
8- Der vælges repræsentanter til Næstved Klatreklubs 5 personers bestyrelse.
Kassereren (Vælges for 2 år) Erik ønsker ikke at genopstille.
Formanden (Vælges for 1 år, da Jacob trækker sig før tid).
Bestyrelsesmedlem (Vælges for 2 år) René ønsker at genopstille.
Bestyrelsesmedlem (Vælges for 2 år) Birgitte ønsker ikke at genopstille.
Bestyrelsesmedlem (Vælges for 1 år, da Joe trækker sig før tid).
9- Valg af 1 bestyrelsessuppleant. (Vælges for 1 år) Maria ønsker ikke at genopstille.
10- Valg af revisor og revisorsuppleant. (Vælges for 1 år) Anne & Annette ønsker ikke at genopstille.
11- Eventuelt.
facebook instagram facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet