cropped-NKL-logo-v5-1.jpg

Referat fra åbent bestyrelsesmøde 1/9

den 19/09 2022
Hej .

Indhold

 • Referat fra bestyrelsesmøde i NKL den 1/9
 • NKL Udvalgsoversigt (Besluttet 1/9 2022)
 • Bemærkninger fra bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde i NKL den 1/9

Tilstede: Jacob, Birgitte, Maria, Erik og Joe (ref.) samt 18 medlemmer
Afbud: Rene

 1. Velkomst fra formanden.
  • Jacob bød velkommen til klubbens allerførste helt åbne bestyrelsesmøde.
  • Thomas bragte op, at det ville være rart, hvis datoer for bestyrelsesmøder (både åbne og lukkede) blev offentliggjort 14 før, så medlemmerne kunne komme med input.
 2. Nyt fra formanden.
  • Jacob fortalte kort om hvordan det går i klubben.
 3. Økonomi.
  • Hvordan ser økonomien ud nu?
   • 170.000
   • Der blev bedt om, at de kr. 70.000 som er reservere til projekt ”Ny hal” blev markeret i regnskabet. Markeringen blev døbt ”Hal fonden”.
  • Medlems status
   • 112 medlemmer
 1. Nyt fra holdene.
  • Onsdags-holdet
   • Joe fortæller kort om oplevelsen at være på juniortræf i sommerferien
   • Joe fortæller, at der de 3 sidste har været åben for nye, og at hvis alle bliver, og næsten alle gamle vender tilbage, så kan blive et hold på op til 26 børn.
   • Der stilles spørgsmål til hvorfor man skriver sig på en venteliste til juniorhold på hjemmesiden. Det besluttes at listen ændrer navn til ”Indskrivningsliste”
  • Torsdags-holdet
   • Gynther fortæller, at der lige nu er 4 børn under 18 på holdet, forud for ”Junior Drop-In” torsdag den 8/9 2022.
   • Der bliver spurgt ind til, om hvor mange tilmeldte der er her en uge før. Efter at have undersøgt dette, så fortæller Joe, at der ikke er tilmeldt nogen endnu.
   • Simon og Thomas stiller spørgsmål til, hvorfor der ikke kan klatre voksne, når der er juniortræning. Gynther og Mathias fortæller, at det skyldes, at nogen af Junior klatrerne følte, at det for forstyrrende, og at det derfor ødelagde deres koncentration.
   • Thomas roste, at han ved at spørge om lov, havde fået lov at klatre samtidigt med Junior holdet. Dette var der flere, som mente at så var særregler for nogen. Man mente, at det så var bedre, at torsdags-holdets ledelse meldte ud, hvis der var plads til, at andre klatrer i hallen imens torsdags-holdet er der.
  • Godt i gang med René og Birgitte
   • Birgitte fortæller, at man mandag den 29/9 2022 har haft efterårets første ”Drop-In” med 12 deltagere i forskellige aldre.
  • Thomas spørger til, om det ikke var bedre hvis ”Drop-In” var gratis. Bestyrelsen forsvarer hvorfor man har valgt, at det koster kr. 50,-. Det nævnes, at man generelt har skabt arrangementet efter hans forslag til generalforsamlingen. Der spørges ind til, om man evt. kunne trække beløbet fra indmeldelse. Kassereren vil undersøge, om brug af rabat kode kan oprettes i Klub-modul.
  • Thomas mente at man skulle droppe tilmelding, eller lave den vi Facebook ala ”Kvicklys ja tak tilbud”. Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for at ændre på noget som tydeligvis fungere.
 2. Rengøringsudfordringer på gymnasiet
  • Brug af kalk?
   • Jacob fortæller, at rengøringspersonalet på gymnasiet er voldsomt utilfreds med vores brug af kalk i hallen.
   • Der opfordres til, at medlemmer ikke bruger løst kalk (specielt på og ved bouldervæg), samt at der ikke stilles kalkposer på madrasserne (og andre steder hvor der kan trædes på den eller sparkes til dem). Der tales om et visuelt ”minus kalk pose” billede på madrasserne Yderligere opfordres der til, at medlemmer ikke overfylder deres hænder med kalk, for efterfølgende at børste det meste af igen (f.eks. i bukser eller shorts).
  • Håndtering af rengøring søndag.
   • Der drøftes en model, hvor torsdags-holdet evt. står for rengøring om torsdagen eller søndagen imod en belønning (evt. biograftur).
 1. Målrettet workshops bland andet for nye medlemmer
  • Jacob fortæller om behov for workshops for de nye, med hjælp fra de erfarende medlemmer.
  • Der ydres ønsker om, at der også fokuseres med workshops for de erfarende medlemmer, så de kan rykke niveau.
  • Martin fortæller, at han har tænkt sig at afholde et træningstilbud om torsdagen 19.15.
  • Der tales om muligheden for lørdagsåbent i hallen. Et emne, som bestyrelsen vil se nærmere på.
  • De nedsatte udvalg fremgår af udvalgslisten.
  • Jacob ønskede på bestyrelsens vegne at springe ”rutebygger udvalget” over, da det allerede eksistere, og stadig er i en opstarts fase i des nuværende form. Lis kom med sit forslag til ny struktur, hvor Gynther stod for højvæggen, Bjørg for bouldervæg og Jacob for tårnet. Udvalget skulle have deres egen økonomi, så man ikke skulle bede bestyrelsen om nye greb med mere. Bjørg fortalte, at hun ikke have nogen interesse i at stå udelukkede for bouldervæggen. Yderligere fortalte Bjørg om arbejdet med en masse nye rutebyggere, som lige skulle få erfaringer med rutebygningen. Og så blev der opfordret til, at alle interesserede deltog.
  • Jacob slog fast, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville ændre struktur på udvalget. Og han bad til, at man gav dem arbejdsro, og man lod de nye rutebyggere lærer.
  • Søren og Bjørg havde ønske om også at få nøgle.
 2. 15-års fødselsdag (1. november).
  • Carina og Malou er allerede i gang med dette projekt, så punket blev sprunget over, da mødet allerede har kørt meget længe.
  • Madrasser
   • Der drøftes om madrasserne til højvæggen evt. kunne halveres. Det besluttes i stedet, at man skærer ned til, at der kun er 2 stk. madrasser til højvæggen.

NKL Udvalgsoversigt (Besluttet 1/9 2022)

Rutebygger udvalg:
 • Indkøb af nye greb
 • Nye Boulder
 • Nye ruter
  • Uændret
Klargørings hold:
 • Gruppe af personer der er klar til at afvikle klargøring til rutebyg.
 • Flytte madrasser, hente lift, udlægge pap, nedtage greb, vaske greb m.v.
  • Just, Birgitte og Kenneth (fraværende)
Ture og event udvalg:
 • Stå for ture til andre klubber, til Sverige, Bornholm, Hamburg m.v.
 • Filmaften
 • Workshops
 • Fredag øl
 • Hans m.v.
  • Thomas, Carina, Kristoffer, Malou og Astrid
Instruktør udvalg:
Gruppe for instruktører i NKL. Her taler vi om hvad og hvordan vi gør i klubben. Her taler vi om evt. sikkerhedsspørgsmål m.v.
 • Just
Tilbygnings udvalg:
Ny hal – en arbejdsgruppe der får det til at ske.
 • Astrid, Jacob, Thomas, Birgitte og René
Fond søgnings udvalg:
 • Mette


Trænings- og uddannelsesudvalg:
 • Kurser i klatreteknik m.v.
 • Senior
  • Bjørg, Jacob, Søren og Martin
Kommunikations udvalg:
 • Hjemmeside:
 • Facebook m.v.
 • Nyhedsbrev
  • Joe, Maria, Thomas, Kristoffer, Carina og Malou
Nøgle gruppe:
For os der låser op… (Messenger gruppe).

Bemærkninger fra bestyrelsen

 1. Bestyrelsen har valgt at slette under grupperingen ”Junior” fra ”Trænings udvalg”, da torsdags-holdet (med bestyrelsens opbakning) efterfølgende har ændret deres aldersgrænse til at hedde 14-22 år. Derfor er der ikke længere et specielt behov for at ”Trænings udvalg” arbejder specifikt på junior området. Dette udelukker ikke på nogen måde, at ”Trænings udvalg” kan komme med ideer og forslag til de to juniorhold. Navnet er ændret fra ”Trænings udvalg” til ”Trænings- og uddannelsesudvalg”.
 2. ”Klubbens ildsjæle” var tiltænkt som en ekstra ”Messenger” liste, til at tilkalde hjælp/ressourcer. Da denne liste ikke blev dannet, så fortsætter vi med at bruge Facebook gruppen og mund til mund-metoden.
 3. at nogen får lov at klatre samtidig med, at juniorhold klatre, fordi de spørger om lov (referat punkt 4): Bestyrelsen ved, at der er mange medlemmer, som gerne vil klatre i de tidsrum hvor juniorhold lægger beslag på hallen. Det er ikke godt, at der er særregler. Hvis der er plads til at andre kan klatre i junior klatretiden, så må juniorhold melde ud via Facebook gruppen, at andre er velkomne.
 4. ”Drop-in” (referat punkt 4): Bestyrelsen mener ikke, at der p.t er grund til at ændre på konceptet, idet vi med “bindende" tilmeldinger ved hvor mange der kommer, hvor meget der skal købes ind af vand og frugt og ikke mindst hvor mange instruktører vi skal være til stede.
 5. Udvalgsliste: Bestyrelsen har forsøgt at få alle som ønskede det i de nævnte udvalg. Der kan være nogle glemte eller nogle, som mod deres vilje er havnet i et udvalg. Hvis dette skulle være tilfældet, så må man sige til.
 6. Hvis udvalgene ønsker det, vil vi gerne lave en samling, hvor bestyrelsen (evt. en konsulent fra DKLAF), kan hjælpe jer i gang.
facebook instagram facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet