Formands beretning 2019

Formandens beretning fra den ordinære general forsamling – Torsdag den 7. marts 2019.

 

I Næstved klatreklub gik meget i 2018 som det har gået i tidligere år:

 

Ugens gang i klubben.

Mandage: WOW-holdet der er et kvindehold for dem over 18 år. Det lader til at være i et godt stabilt forløb. 

 

Fællestræning tirsdage kl. 18 her bliver der fyret kraftigt op under de fremmødte med fysiske udfordringer.

 

Juniorhold onsdage  og torsdage. Joe har onsdagsholdet  Jacob har torsdagsholdet. På begge hold er der hjælp fra andre medlemmer der gerne vil støtte indsatsen med de unge.

 

Fredage  er der igen startet ungdomshold.

 

De fem hverdagsaftener er der også fri klatring for de medlemmer der har lyst til det.

 

Fri klatring søndage kl. 10 til 15  vi har vist et godt besøg af medlemmer når der er fri klatring.  Men ingen af os har et egentligt overblik.

I klubbens tidlige år var der kun få aftener hvor der kunne klatres. På disse aftener var      de fleste ledere til stede. På den måde kendte vi alle hinanden.

 

 Medlemmerne og deres kendskab til hinanden

Radka fortalte mig forleden at der nogen gange kom nogen på WOW-holdet som der virkede nye, men havde kendskab til klatring. Disse var startet af anden instruktør.

Bagefter har jeg tænkt på at mange af medlemmerne på WOW-holdet ikke rigtig kendes af ret mange andre – med mindre man kommer for at  klatrer mandag aften.

 

Muligheden for klatring i mange timer fordelt på seks dage har sænket kendskabet til hinanden blandt klubbens medlemmer.

 

Arrangementer –

Vi har et par gange måttet aflyse nogen af vores arrangementer hvor vi ellers mødes på tværs af alder og køn.

Vi har tidligere haft nogen vældig hyggelige arrangementer hvor der er blevet klatret på både væg og på nogen lidt mere finurlige udfordringer.

Desværre er de sidste par gange blevet aflyst da der ikke har været ret stor forhåndsinteresse.

 

Den sidste lørdag inden den 24. juni holder vi per tradition Skt. Hans arrangement. Det foregår ved spejderhytten i Ringstedgade.  Der plejer at være et løb for mix-hold i området. Der har været mange forskellige opgaver undervejs på disse løb. Jeg tror at dem der har deltaget på disse løb husker en masse sjove udfordringer fra løbene.

 

 

 

 

…Efter løbet har der været spisning af egen  grillmad, og efterfølgende bålhygge – ofte med konkurrence i mælke-kasse-stabling. Efter bålet plejer der at være overnatning for juniorer – men voksne vil også kunne benytte sig af mulighederne der er på spejdergrunden  – det gælder også overnatning  – dette skal naturligvis afstemmes med spejdernes brug af grund og hytte.

 

Arrangementerne med sjove og skæve udfordringer er efter min opfattelse noget der virkelig giver kendskab til hinanden og skaber kammeratskab.

Jeg er ked af at der ikke har været nok tilmeldte til de sidste par stykker. Men der plejer at blive lagt ret mange timer i opsætningen – og derfor skal der helst være tyve deltagere før der startes op.

Jeg tror at der har været brugt omkring 30 timer i forberedelser sådan gennemsnitlig set over de større opsætninger – og uden tilmeldinger er det ikke lige der fritiden bliver bundet.

 

Jeg vil gerne være med til at bruge tid på opsætning – men jeg er i tvivl om hvorfor der ikke er så stor interesse. – Muligvis har vi ikke været gode nok til at sælge budskabet skråstreg trænge igennem alle de informationer der kommer væltende fra alle sider.

Hvis der blandt medlemmerne er nogen der savner arrangementer – så kom frem med forslag. Det kan være her under eventuelt – eller når som helst en ide dukker op.  Vi vil gerne have at klubben udvikler sig i den retning der er ønsker til blandt medlemmerne.

 

Påsketure med mere

Klatreklubben har siden starten arrangeret mange klatreture til klipper i udlandet. Nu er der efterhånden ved at være ret nemt at tage til Bornholm for at klatre. Der er rigtig mange ruter i det store stenbrud der hedder Moseløkken. Men der findes også andre klatremuligheder på øen.

Flere vores medlemmer har klatreret på Bornholm adskillige gange.  Det er sandsynligt at disse tager afsted igen senere. Så der er erfaringer at trække på.

 

Vi har flere gange været på Kullen på klatreture. Det tager knapt to-en-halvtime at køre der op fra Næstved – Så det er virkelig overskueligt for en dagstur.

Gøteborg har også været udflugtsmål gentagne gange. Men her er der tale om fire timers kørsel. Så en weekend er nødvendigt. Til gengæld er der en hel del boltede ruter i Gøteborg. Hvilket stort set ikke findes på Kullen.

Vil man gerne på klippe-klatretur så kan Facebook være et godt udgangspunkt for at finde andre der har samme lyst.

 

Påsketuren står for en del af klubbens medlemmer som højdepunktet for årets klatreoplevelser. I år går turen til et område, der i klatrekredse kendes som Finale Ligure i Italien. Årets boplads vil ligge i noget der nærmere bestemt hedder Oltre Finale.  Det ligger et par kilometer fra Middelhavet – og valgt af hensyn til vejret der må forventes at være bedre end Bornholm.

Tidligere år har vi været op til 50 personer afsted – i år bliver det nok ca. det halve.

 

 

 

 

 

Årets klatreklub.

 

På repræsentantskabsmødet i Dansk Klatreforbund der afholdtes i efteråret blev Næstved Klatreklub udnævnt til Årets Klatreklub

Vi anser det for at være en stor ære. Vi blev valgt på en bred baggrund fortaltes det. Vi har gjort et langt sejt træk og egenhændigt opbygget en række gode faciliteter. Vi er med fremme når klatreforbundet har lavet nye tiltag og er parate til at deltage og hjælpe med afvikling.

 

Et tiltag vi nød godt af var en juniorsamling  Jeg tror det hedder det er en Junior Boulder Camp

Det drejer sig om et nyt koncept hvor det første arrangement fandt sted hos os her i NKL.

Nå det korte af det lange er at vi fik mange nye boulderproblemer der faldt inden for det spillerum hvor de fleste af vores medlemmer har deres formåen  – Og jeg skal da love for at det har sat sig spor.

Nikolaj og Mathias  og til dels Mikkel har virkelig fået flyttet interessen for at bouldre over på de fleste medlemmer i en grad vi ikke har set i lange tider.

 

Det er tydeligt at boulderproblemerne efter Young guns også har ramt lige midt i skiven Så det at vi deltager i nyt fra forbundet har hjulpet os med at samle medlemmerne om bouldering.

 

Kontingent til Klatreforbundet Ved repræsentantskabsmødet blev der stemt om et forhøjet kontingent til Klatreforbundet. Vi stemte for,- men alle forslag faldt så kontingentet er uændret. Bl.a. fordi strukturen omkring mødedatoen gør det svært for en klub at have et brugbart mandat til sådan en afstemning.

I bestyrelsen anser vi det for nødvendigt at der tilføres flere midler til forbundet. Den økonomiske ordning med DIF er blevet ændret. Så råderummet er svundet ind.

 

Vi har i år anskaffet nyt grej, reb og bl.a. madrasser   Vi fik fra Nordea 28.000kr  fra Sydbank 50.000kr.  I Sponsorater.

Medlemmer har deltaget i uddeling af infosedler for et vandværk, det gav 7000kr.
Tak for hjælpen til jer der bar. Disse penge gør det nemmere at sætte faciliteterne et trin op.

 

I vinterferien 2018 blev vores væg på gymnasiet bygget sammen til en stor flade.  Det er noget der løftet vores klub løbende at der ofte er bygget til.  Det har været båret frem af frivillige kræfter.
Gymnasiet har givet os tilsagn om at det vil være okay hvis vi fremkommer med et projekt til en ny klatrehal i forlængelse af den hal vi lige nu er i.
Men der sker en masse indenfor nye klatrehaller,  især boulderhaller er der kommet en del nye af.
En ny stor hal i Næstved er en stor opgave. Og den bør være brugbar til flere typer aktiviteter –bare ikke terminsprøver.

 

Vi afholdt åbent hus den 2. sep. Det gav os lidt besøg men ikke så mange. Vi tog nogen af de lettere netmedier i brug – Måske skal vi gøre mere i den retning for at hæve medlemstallet lidt.

 

 

Tak  til bestyrelsens medlemmer tak for godt samarbejde, og en altid fremadrettet indstilling. Der hersker en god og rolig debat når vi afholder møder. Afstemninger bruges stort set aldrig

 

 Og Stor tak til de ledere, trænere, instruktører, hjælpere der pligtskyldigt kommer hver uge og deler deres glæde for klatringen med børn unge og voksne. Uden jer var klubben død.

Men på grund af jer har vi en klub der ikke bare er god og levende – Men årets klub

 

Tak indsatsen alle sammen.

Også til dem der bare kommer med godt humør for at klatre.

 

 

 

7 / 3 – 2019

Just Larsen

Formand for NKL

Næstved Klatreklub.