Formands beretning 2018

Formandens beretning fra den ordinære general forsamling – Torsdag den 22. februar 2018.

 

10 års jubilæum. 4. November 2017 fejrede vi tiåret for opstarten af NKL.

 

Vi startede med nogen workshops afholdt af klatrere fra den bedre del af landets bedste klatre.

Det er altid givende at modtage input fra nogen der brænder for det de beriger os andre med.

 

Så gik vi til foredrag om bigwall klatring vi fik en rigtig god beskrivelse af naturoplevelser der kan hentes når man tager klatringen til kanten mellem fantasi, virkelighed og eventyr.

 

Efter det gode foredrag med en masse flotte billeder og mulighed for at se nærmere på medbragt grej.

Var der mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

 

Så gik vi til fællesspisning  Festmaden skulle være et billede på hvad vi normalt hygger os med når vi på påsketuren holder lokal aften – det blev til  Italienskaften – da vi de sidste år har været i Italien.

Det blev et godt måltid som fik ret meget ros I det hele tage en god dag der sluttede med en god aften.

 

 

Vi har jo som bekendt en del klatrehold. Holdene kører generelt  godt:

WOW hold Mandag

Os der ikke er kvalificeret til kvindehold – ved ikke ret meget om hvad der foregår.. Så jeg har bedt om et lille skriv fra Birgitte en af de meget aktive – der sammen med Radka lovede at være med til at samle trådene ved starten af WOW holdet  Birgitte skriver:

Et kort skriv:
Pigerne (vi er mellem 8 – 12 personer pr gang) på WOW holdet mødes hver mandag kl. 17.30 til 19.00, vi opvarmer ca et kvarter, hvorefter der klatres på livet løst og der øves teknik.
Du har mulig for at komme uden en klatremakker, idet vi altid finder en makker 😉
Vi har en årlig udflugt, hvor vi i år deltog 10 personer fra WOW holdet og turen gik til København, hvor vi besøgte B&W, første gang for en del af pigerne.. og derefter  Paintball arena, hvor vi havde muligt for en masse fælles aktiviteter – en skøn dag.

 

Fællestræning Tirsdag –for alle der har lyst. Martin står for at sætte træningen sammen – der er tit mobilitetstræning og noget styrketræning i størstedelen af tiden… og så ellers lidt klatretræning. Os der deltager hygger os godt i selskab med andre der har lyst at røre sig i kammeratligt fællesskab.

 

 

Juniorhold onsdag og torsdag.  De med i samarbejde og konkurrencer med  juniorer fra andre klubber.   Der er altid gang i aktiviteterne når man kommer her ud.

Der kommer mange unge i vores klub – vi gør det vist også ret godt med de tilbud vi giver deltagerne.

 

Ungdomsholdet fredag lukkede desværre på grund af manglende interesse.

 

Efter at have fået beskeden om at Frederik ikke så det muligt at fortsætte holdet tænkte jeg over hvordan vi bedst fik fredagsaftenerne udnyttet.

 

Mine tanker gik i retning af noget hvor deltagerne ikke absolut skulle skynde sig hjem for at spise — eller have nået at få fodret familie inden klatretid.

Jeg lavede en afstemning på facebook der bl.a. spurgte til ønsker om f.eks. workshops – og om der var lyst til at kunne spise sammen

og om nogen havde andre bud på hvad vi kunne gøre fredag.

 

Thomas tog hurtigt fat i forslaget om fællesspisning – og beskrev en mulighed han syntes kunne være brugbar..

–Nu er der ved at komme liv i fredagshyggeklatring med en del deltagere  hvor nogen medbringer egen mad der spises sammen med dem der lyst.

En hel del har benyttet sig af muligheden for at bestille mad via Frokostklar.  Frokostklar en lille virksomhed der hører hjemme i Rønnede og drives to kvinder – hvor af den ene er Majbrith – Gynthers hustru. Frokostklar tager i mod bestilling –og ofte er der aftalt transport af maden til gymnasiet. – Det er nemt .. der betales via mobil pay.

 

Der er lagt op til at familien kan deltage i aktiviteter og fællesspisning fredage. I det hele taget forventer jeg at fredag aften i NKL kan gå hen at blive det nye sort i klubben.

Jeg glæder mig til at få lejlighed til selv at deltage og regner med at være til stede i morgen sammen med Kate.

 

 

Der er en del der kommer for at klatre søndag —  men antallet af deltagere svinger en del.

Yoga er blevet en del af tilbuddet til medlemmerne –der er yoga hver anden søndag kl.10.30 .. jeg har selv med glæde –og lidt anstrengelse deltaget flere gange men har de sidste gange prioriteret sikringskurser.

 

De kedelige perioder med terminsprøver og eksamen er vel nok det punkt vi helst så forbedringer på. Det er vist ikke så lige til at få ændret – men måske bringer tiden nye muligheder.

 

Påsketuren gik til Arco –hvor vi har været ret mange gange Det var usandsynligt fint vejr og vi var rigtig mange.

I år går påsketuren til Finale helt tæt ved Middelhavet – grundet den tidlige påske er det om at komme så tæt på den store radiator der kendes som Middelhavet.

Der er i år tale om at bo et nyt sted – og forsøge på andre klatreflader end dem vi besøgte i 2016.

 

Sct. Hans   –vores hyggetradition

vi afholder arrangementet lørdag inden den 24. juni

— Der plejer at være lidt arrangement for de unge med opgaveløb  – kaffe og hygge eftermiddag – fællesspisning og bålhygge.

 

Nytårsklatring er et klatre arrangement hvor vi forsøger at lave andre aktiviteter end dem der normalt mødes i klubben – helst med et tvist hen mod noget sjovt og underholdende hvor vi griner sammen.

 

Træner 1 — Til efteråret vil der formodentlig på en serie lørdage blive afholdt træner1 kursus i NKL – dette vil være åbent for alle klatrere fra landet så at sige

 

Der kommer nok ny struktur på træner2 – der vil formodentlig blive afholdt ved Elitesamlinger —

 

Klubben indkøbte nye sko til udlån – med grå såler i håb om at reducere antallet af sorte streger på gulvet – gad vide om gulvet havde været helt sort uden dette tiltag

 

Joe har  på hjemmesiden implementeret  en mulighed for at medlemmer kan oprette en privat log over deres udstyr

 

Vi har igen op mod nytår uddelt infosedler for Lille Næstved vandværk –tak til dem der deltog – det gav 6000kr. –hvilket svarer til ca. prisen på 10 nye reb.

 

Der er udkommet et nyt blad i klatreforbundets regi der ligger eksemplarer i skabet

– vi overvejer at købe lidt færre i år og i samarbejde med Crux.

 

Faciliteter.

Broen .. der blev arbejdet lidt på forbedring nye ankre kom op … der er vist stadig plads til nogen flere.

 

Tårnet – der skiftes ruter løbende — nogen gange nærmest gående.

Vi vil gerne kunne tilbyde nye ruter flere gange på et år –men grundet den lave aktivitet er det ikke noget der prioriteres så højt.

 

Træ-topbanen har fået et kraftigt eftersyn med opstramning her og der — der arbejdes i perioder på at sætte en platform op ved enden på vores foxline – som man kalder en svævebane sydpå.

 

Hallen på gymnasiet  – Der blev i efteråret bygget mere boulderflade –Eller Jacob byggede mere boulderflade i efteråret

 

I vinterferien blev der bygget ny højvæg og boulderflade på gavlvæggen over vinduerne.

Den væg  er det mest indviklede projekt der endnu er lavet i hallen .. i vægfladen er der ikke en eneste hel finerplade – alle er skåret til i forskellige vinkler

Kun i tagfladen er der to hele plader. Den nye tagflade støder til den første tagflade vi byggede. Vi er ret godt stillet med tagflade.. Sammenhængen mellem de flader vil nok vise sig at være et attraktivt mål for rutebyggerne.

 

Hele byggeriet var igen en samlende begivenhed. Mange deltog i arbejdet med at udbygge faciliteterne – og dermed i at udbygge den sociale sammenhængskraft i klubben

 

Det tog lang tid mange deltog –det må indrømmes at Jacob, Rene og jeg syntes at det var velfortjent da vi nød en øl i fulde drag mens vi betragtede værket – der manglede nogen småting – bl.a var vi løbet tør for maling – men det er nu ankommet og fordelt i et tyndt lag der hvor behovet var.

 

Resultatet er blevet rigtig flot – samtidig er der nu malet med en hvid maling på store dele af væggen – det får rummet til at syne større og mere luftigt.

 

Rutebygning

Vi har i bestyrelsen en drøm om at købe rutebyggere udefra tre gange om året dette er naturligvis for at kunne tilbyde nye ruter til medlemmerne – men også fordi det giver ny inspiration til vores egne rutebyggere. Der generelt leverer et godt job!

 

Klubben har anskaffet slagnøgler der gør det noget nemmere at være rutebygger — men som også udsætter væggens islagsmøtrikker for en større risiko for overbelastning.

Vi er så heldige at nogen af de unge gutter flere gange om ugen giver den skalle med at sætte nye ruter og især nye boulderproblemer.

I aftes da jeg ankom til klubben lidt før kl. 19  var der byggeaktivitet på boulderen – Mikkel fortalte at den nye flade er virkelig fed at skrue på .. En cadeau til Jacob der har båret projektet omkring den nye klatreflade

 

Via kontakter gennem Gynthers firma har klubben fået nogen stiger der ikke kunne sælges grundet små fejl. Disse stiger giver os ret gode mulighed for at komme nemt til bygning af ruter og problemer.

 

Vi har flere gange haft glæde af at kunne låne en lift fuldstændig gratis via Gynthers firma – det er virkelig noget der giver adgang til let rutebygning – – Og til den pris er vi rigtig godt stillet.  Tak til Gynther for at tilgodese klubben og benytte sit netværk til vores fordel.

 

Der er i efteråret kommet skilte under de topankre der var anbragt på det tidspunkt. Disse skilte kan eventuelt give mulighed for overblik over graderinger på ruterne. Under de enkelte ankre.

 

Det gode samarbejde med gymnasiet giver os  mange fordele i ferietider.

Gymnasiet er også glade for samarbejdet  og bruger ved virksomhedsbesøg klatrehallen som eksempel på det gode samspil der kan være med foreninger og klubber.

 

Ved generalforsamlingen afleveres beretning  som den jeg nu læser op. Regnskabet aflægges. Kontingent for næste år fastsættes. Dette er de punkter der altid behandles.

 

Der er i år ikke kommet forslag der skal behandles og enten vedtages eller forkastes. – Dette kan skyldes at klubben kører godt – eller at der ikke er nogen udvikling i klubben. Jeg synes at der sker en løbende udvikling i klubben.

 

Klatresporten er stadig i kraftig udvikling set på landsplan så vel som på verdens plan.

Det bliver spændende at se hvilken afsmittende effekt det må få at klatring bliver en olympisk disciplin i 2020.

 

Vi talte ved tiårsjubilæet om at invitere pressen. – Dette skete ikke vi talte så om at det måske kunne være interessant at holde et arrangement der mere retter sig mod den lokale del af omverdenen. Vi var for nylig inde på at invitere borgmesteren til at åbne den nye væg.

Men det ramler sammen med terminsprøver og lang lukning af vores adgang. Desuden ville en officiel åbning lige som kræve at vi ikke benytter væggen i tiden op til åbningen – det er uheldigt set i sammenhæng med perioden uden væg adgang.

 

 

Måske kan vi med forberedelse i pressen lægge op til et åbent hus arrangement Hvis vi sætter et skriv op med overskriften:

Klatring bliver olympisk sport – Den lokale klatreklub gør sig klar.

 

Så kan der skrives noget om vores udvidelser og at vi har plads til flere medlemmer. At vi åbner dørene for at interesserede kan komme for at se og prøve klatring.

Dette er mit forslag – mulighederne er mange – Men vi har plads til flere medlemmer og en større økonomi vil give muligheder på flere planer

 

 

Bestyrelsen og valget af bestyrelsen

– Tre  har medlemmer været fra starten af klubben Det er Jacob Erik og mig selv. –Der har været stor kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. Vi når næsten altid frem til konsensus

– afstemning ved vi  findes — men det bruger det meget sjældent.

 

De medlemmer der er på valg i dag er villige til genvalg – dette kan ses som et udtryk for at bestyrelsen fungerer godt. Det er også mit indtryk jeg er glad for dem der sidder i bestyrelsen. De gør et stort arbejde for medlemmerne.

 

I bestyrelsen er vi klar over at et er at vi lægger et stykke arbejde i klubben – men det er der virkelig også mange andre der gør.

Jeg orker ikke at nævne alle – og vil ikke risikere at glemme nogen. De fleste af os ved godt hvem det er der bruger energi på klubbens liv – og det sker i mange planer og på mange niveauer.

 

Men der skal lyde en tak til alle jer bidrager til klubbens liv og aktiviteter – og giver mig lyst til at komme her.

 

Efter 10 år er det vist i orden at overveje at trække sig. Så hvis jeg genvælges i aften  så håber jeg at vi i løbet af de næste to år kan finde et emne – en person der kan få bred støtte som ny formand. Derfor tag endelig en snak om hvem der kan tænkes at overtage formandsposten om to år – eller måske tidligere.

 

 

 

22 / 2 – 2018

Just Larsen

Formand for NKL

Næstved Klatreklub.