den 8/4 2020

Hej modtager.

---

Vi rykker udendørs efter 13. maj.

 

Indhold i denne mail: 

 

Solskin skaber skaber fede ruter og gode relationer!!

 

Vi benytter det gode vejr til at bygge ruter på tårnet.   . . Derfor er klatring i hallen aflyst!!

Da det for en meget stor del er de samme personer der bygger, vedligeholder --og meget andet,,, ud over at stå som trænere og instruktører --  Så er rutebygning blevet prioriteret op i forhold til indendørs klatring. 

Det vil sige at de  der har tid og lyst kan komme på tårnet .. hvor der bydes på flere muligheder: 

Arbejde af varierende karakter.

aktivitet med bouldering og i beskeden grad klatring på nye og ældre ruter   - -under hensynstagen til at der bygges og bruges værktøj i højderne!!

Der vil også blive mulighed for  at komme på trætopbanen 

Og øve rebaktiviteter

 

Alle er velkomne  - -kom og bliv en del af sammenholdet i NKL!!

Dagen starter kl. ca. 8 --- 

 

 

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---