den 8/4 2020

Hej modtager.

---

 Indhold i dette nyhedsbrev:

 

Generalforsamling 

Torsdag 10. marts i spejderhytten Ringstedgade 237 kl. 19.00

Vi afholder den årlige generalforsamling!  Med dagsorden i følge vedtægterne.

Du kan roligt møde op der  er mulighed for at stille op til bestyrelsen  - - men på den anden side er der også villighed til genvalg -- så det er ganske ufarligt at komme :-)

 

Bestyrelsen fremsætter vedtægtsændringer.

 

For at disse kan vedtages skal mindst 2/3-dele af medlemmerne være repræsenteret. -Desuden skal 2/3-dele stemme for vedtægtsændringerne.

 

Hvert medlem må medtage 2 fuldmagter.

Hvis der ikke findes lovligt flertal for forslagene har bestyrelsen mulighed for at indkalde til en ny generalforsamling inden for 4 uger. --på denne ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages med 2/3deles flertal -- uanset antallet af fremmødte. 

 

 Datoen for en ekstraordinær generalforsamling kan evt. blive:

 

Torsdag den 31./3. - 2016 kl. 19.10 på gymnasiet...

 

Husk at du kan deltage i debat og andet på klatreklubbens facebookgruppe.

 https://www.facebook.com/groups/nkklub/

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---