den 24/3 2019

Hej modtager.

---

 Indhold i dette nyhedsbrev:

 

 

Generalforsamling

 

Ny boulderflade på Gymnasiet.

Klatreforbundets talentsamling. 

 

 

 

Årlig Generalforsamling

 

Ny dato!!

 

10. marts 2016. kl. 19.00

I spejderhytten Ringstedgade 237

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 25. feb. --forslag sendes på mail til:

formand@nkklub.dk

Generalforsamlingen er efter lovene. Da vi vil fremsætte ændringsforslag til vedtægterne håber vi på et  stort  fremmøde.

Nærmere oplysninger kommer senere!

 Vi benytter spejderhytten. Da gymnasiet er lukket i forbindelse med terminsprøver.

Vi vil meget gerne tage emner op til mere information. Savner du f. eks. viden om erfaringer om klatreture i udlandet -- så er det bare at spørge ind til det, eller andre emner når vi er kommet gennem selve generalforsamlingen der mulighed for hyggesnak.

 

Ny boulderflade på Gymnasiet. 

Vi er kommet langt med den nye boulderflade på gymnasiet. Når vi i uge 7 bliver færdige med fladen vil lokalet have fået et helt andet udtryk.

Når man træder ind i rummet nu, så træder man ind i en klatrehal. - Og ikke en gammel ribbefyldt-gymnastiksal. :-)

Det bedste er næsten, at gymnasiet er vældig glade for vores samarbejde .. Og den udvikling der er sket i lokalet!!

 

Klatreforbundets talentsamling. 

I dag -søndag 7/2-2016 har vi lagt lokale, og masser af talenter til Klatreforbundets talentsamling. Talentsamlingen er et ret nyt koncept, der retter sig mod unge i alderen 12 - 19 år, som træner dedikeret mindst to gange om ugen.  

Da tilmeldingerne ikke var så mange gik vi længere ud flokken, -- og tog lidt flere med end ellers planlagt,  - at der så dukkede en flok på 5-7 stykker op, der ikke var tilmeldt  gjorde vist kun dagen bedre. 

Det var tydeligt, at de ret unge instruktører, der hører til i eliten af danske klatrere, hurtigt havde fuld opmærksomhed fra de unge. Der er vist givet rigtig mange fif, som trænerne kan benytte i fremtiden. -- Der foregik i hvert fald en masse  jeg ikke tidligere har set i NKL.

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---