den 23/3 2019

Hej modtager.

---

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

Bestyrelsen

Visions-møde

Åbent hus

Workshops  inden påsketuren

NOF Næstved Outdoor Festival

Juniortur til Bornholm

 

Bestyrelsen blev lidt ændret på generalforsamlingen den 19/2 + 2015 

Søren Kristiansen ville gerne sænke sit engagement i klubben, og trak sig som medlem af bestyrelsen. På hans plads indvalgtes Joe Shaufuss, der i en lang periode har været suppleant. 

Søren modtog valg som suppleant. - Ellers skete der ingen  ændringer. 

Jeg vil gerne sige tak til Søren for hans bidrag til klubbens liv. ikke mindst som planlægger og tovholder på påsketurene har vi nydt godt af Sørens indsats.

Fremmødet på generalforsamlingen var som vanligt sparsomt. --Jeg væger at tage det som et tegn på at medlemmerne finder klubben tilstrækkelig drevet. 

 

Visions-møde.

Ønskeliste. Overskriften hentyder til at vi i bestyrelsen gerne vil kende til medlemmernes ønsker. - Der blev stillet samme spørgsmål ved afslutningen af generalforsamlingen. - så vi har fået noget input :-)

Men det er ikke muligt at indfri forventninger der ikke kendes! Så vi håber at få kendskab til flere medlemmers ønsker til fremtiden i NKL. Vi vil gerne høre om jeres ønsker til faciliteter --skal vi satse på at få større egne lokale -- der helst er vores egne.

Hvilket tilbud ønsker i som medlemmer i NKL - skal vi have flere klatretimer - -er der ønske om undervisning i specielle færdigheder Hvor tit ønseks der udskiftning af ruter.

Klubmesterskab -- er det et ønske - flere arrangementer hvor naboklubber indbydes  - -Kom med de ønsker og visioner du har for klubben --skriv en mail mærket ønsker til: - - formand@nkklub.dk

For at være i spil skal den modtages senest 27/2 Diverse input vil blive behandlet på et møde i klubben den 1/3

Åbent hus

Søndag den 8/3 holder vi åbent hus  - Alle medlemmer er velkomne til at  komme og fortælle om klubben til de gæster der måtte komme.

I sammenhæng med arrangementets art vil der være behov for at der gives plads på væggen i det omfang der er behov for det hvis gæsterne ønske at prøve klatringen.

Workshops inden påsketuren

For at give  deltagere i påsketuren et  større indblik i sikkerheden ved sportklatring på klipper, vil der blive afholdt workshops.

For dem der har ønske om at vide mere -- bare spørg løs. Gerne personligt til mig eller andre af instruktørerne. Eller på mail til mig -- formand@nkklub.dk

Første workshop søndag 15/3 på gym, kl. 10 til ca. 12

 NOF

Spejdersport afholder igen i år en en Næstved Outdoor Festival -  30 - 31. maj

 I år afholdes NOF på Rådmandsengen. Og vi kan lave aktiviteter på betonkonstruktionen på kranøen.

Jeg forestiller mig at vi måske kan lave et arrangement med bålmad og overnatning i hængekøjer eller måske endda i portaledge -- som man gør det på en Big Wall bestigning" 

Intet er fastlagt men der ligger lidt ideer der venter på at komme i bedre selskab

Hvis du har lyst til at være en del af dette SKAL du sende en mail til formand@nkklub.dk mærket NOF 

 

Bornholm

Rene arrangerer en tur -ikke mindst for juniorer- til Moseløkken stenbrud. Læs mere på klubbens hjemmeside:

http://nkklub.dk/events/event/sommer-klatretur-til-bornholm/

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---