den 8/4 2020

Hej modtager.

---

Mere Struktur i NKL

 

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

Visioner for klatreklubben

Generalforsamlingen

Åbent hus 8./3.

Konkurrencer

Rutebygning

Hjemmesiden

Påsketur

Bornholm 

 

 Visioner for klatreklubben

Vi er gået ind i et samarbejde med "omegnsklubber" 

Klatreforbundet har inviteret os til at deltage i et samarbejde med andre klubber på Sjælland: Holbæk - Rokk fra Roskilde - Giraffen fra Hvalsø - Pløks fra Skovlunde samt Crux fra Skælskør.

Vi har været til " et første møde"  i klatreforbundet. Det var ret givende. Via midler fra DIF, kan klatreforbundet hjælpe klubberne  med rutebyggerkursus instruktørkursus, administrativ-, og anden støtte.

I den sammenhæng vil vi forsøge, at få styret udviklingen i klubben. Vi vil sætte fokus på bestyrelsens, og medlemmernes ønske til faciliteter, og hvilke tilbud vi kan give medlemmerne.

Derfor holder vi et visionsmøde den 1./3. for resursepersoner i NKL. Det vil sige bestyrelse, instruktører, trænere, og andre hjælpere. 

 

Generalforsamlingen

Den 19. feb. kl. 19.10 på gymnasiet, afholder vi ordinær generalforsamling efter vedtægterne for NKL.

Der er villighed til genvalg, det betyder at: Vi gerne ser nye emner til bestyrelsen -- men at det ikke er "farligt" at komme -- man bliver ikke trukket ind i noget man ikke har lyst til.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes på mail til formanden - Just på formand@nkklub.dk

 

Efter genralforsamlingen har vi mulighed for at debattere de emner der måtte komme op.

Til brug af deltagerne på visionsmødet 1/3 - vil vi gerne høre om dine ønsker til fremtiden i NKL

 

Åbent hus 8./3.

Søndag 8/3 holder vi åbent hus i klatresalen på gymnasiet.
Vi har planer om at udbrede budskabet. Så måske er der ikke så meget plads den dag, hvor vi vil prioritere at kunne give gæsterne en oplevelse af vores klatreflade.

 

Konkurrencer

Vi har planlagt at afholde nogen konkurrencer i løbet af året. Det er en del af vores mål om at få flere tilbud til vores medlemmer sat på skinner, samtidig ønsker vi at ramme vores omkring-værende klatreklubber.

Vi afholder den 15. feb.

En hygge-brede-konkurrence, der tager sigte på at give et tilbud til de klatrere der aldrig har været med i en klatrekonkurrencce før. 

Da det er deltagelsen der er det vigtige, så hold jer ikke tilbage!! Der er stadig en del pladser til rådighed - og kun få tilmeldte fra NKL. Så skynd dig ind på Klatreforbundets hjemmeside -- klik på alender for at komme til tilmeldingen.

- -Og der vil være mulighed for at se hvordan en af de bedste unge klatrere i Danmark træner op til det Nordiske mesterskab.

 I det sene forår vil vi afholde JuniorChamp på klatretårnet  - det sker i samarbejde klatreforbundet.

I sidste weekend af efterårsferien - uge 42 vil vi afholde en konkurernce   -- konceptet er ikke fastlagt 

I slutningen af juleferien / nytåret vil vi afholde en klatrekonkurrence.

 

Rutebygning

I forløbet op til konkurrencerne vil vi benytte rutebygger udefra -- det sker for at give et bedre tilbud på konkurrencedagen og i tiden efter til alle medlemmer.

Der vil fortsat være rutebygning af medlemmer fra klubben - -hvis du vil prøve at bygge en rute -- så giv besked -- så ser vi på hvilke muligheder der er!!

 

Hjemmesiden

Vi har givet en lille opfriskning til hjemmesiden. Bl.a. er kalenderen blevet et fokuspunkt-- Vi vil forsøge at holde den bedre opdateret -- det falder igen sammen med vores plan for mere styr på klubbens fremtid.

 

Påsketur

Martin har påtaget sig at samle trådene omkring turen, der lige som sidste år går til Arco -- det ligger lige nord for Gardasøen i Norditalien 

Vi er mange der havde en utrolig god tur til Arco i 2014. 

Hvis du har lyst til at tage med så kontakt Martin hurtigst muligt -- og hør om hvordan det går med planerne.

 

Bornholm 

 Rene er ved at sætte et tilbud om en sommer-udflugt til Bornholm sammen.

Fra udflugtsværkstedet har jeg hørt at det bliver i uge 28 Der vil være rundvisning og hjælp til at komme  i gang på klipperne i Moseløkken Stenbrud. 

Tilbudet vil være åbent for juniorer ( i et vist omfang) i første weekend i uge 28 --evt. kan mandag i uge 28

Der vil komme mere info inden for kort tid 

På bestyrelsens vegne Just

---
---