den 8/4 2020

Hej modtager.

---

Tirsdagstræning får nye tider!

Tirsdag 17. feb. skifter start- og sluttid.

Start kl. 17.45 - slut kl. 19.15

 

For at tilgodese andre klatrere:

Vil der være åbent for alle klatrere kl. 19.15 

 

Gentagelse fra tidligere nyhedsbrev til dem der ikke har betalt -- så er der kun kort tid tilbage :-)

Kontingentåret er startet.

 Overfør kontingent til konto nr.:

6060 5325863

Kontingent for 2015 er fastsat til:

100 kr. for passive medlemmer.*

550 kr. for "under-18-årige".*

700 kr. for medlemmer der er fyldt 18 år.*

* Bemærk at kontingentet for indeværende år kan ændres på generalforsamlingen - - Det er der dog ingen planer om på nuværende tidspunkt!!

Hvis ikke man har indbetalt kontingent inden 1. feb. vil man blive betragtet som udmeldt.

Husk at medlemskortet skal bæres synligt - - gerne i selen.

 

Generalforsamling

NKL skal have afholdt generalforsamling inden 1. april. 

Datoen vil annonceres senere.

Men overvej allerede nu om du har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Tidsfrist for forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for indeværende år, og for starten af 2016.

Der er valg til bestyrelsen.

  

Vi håber at mange har lyst til at deltage. Der vil være mulighed for at debattere ønskede emner efter selve generalforsamlingen.

  

Vi håber, at flest muligt vil deltage. 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---