den 23/3 2019

Hej modtager.

---

Kontingentåret er startet.

 

Kontingent for 2015 er fastsat til:

100 kr. for passive medlemmer.*

550 kr. for "under-18-årige".*

700 kr. for medlemmer der er fyldt 18 år.*

* Bemærk at kontingentet for indeværende år kan ændres på generalforsamlingen - - Det er der dog ingen planer om på nuværende tidspunkt!!

Hvis ikke man har indbetalt kontingent inden 1. feb. vil man blive betragtet som udmeldt.

Husk at medlemskortet skal bæres synligt - - gerne i selen.

 

Generalforsamling

NKL skal have afholdt generalforsamling inden 1. april. 

Datoen vil annonceres senere.

Men overvej allerede nu om du har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen.

Tidsfrist for forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for indeværende år, og for starten af 2016.

Der er valg til bestyrelsen.

  

Vi håber at mange har lyst til at deltage. Der vil være mulighed for at debattere ønskede emner efter selve generalforsamlingen.

  

Vi håber, at flest muligt vil deltage. 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---