den 23/3 2019

Hej modtager.

---

Som noget nyt: Begynderforløb

I  bestyrelsen og instruktør-gruppen har vi talt om at gøre noget for at få nye medlemmer bedre integreret i klubben.

 vi vil tilbyde nye medlemmer, og medlemmer der er startet i år,  at deltage i et begynderforløb.

Det vil indeholde en grunduddannelse. Med sikringskursus - s1 og s2. Samt intro til klatring,  klubben, og dens "liv"

Uddannelsen bliver delt op i 6 moduler, disse skal køre i ring. Så hvis man misser et modul, vil det blive gentaget inden for en overskuelig tid.

Derfor er det heller ikke nødvendigt, at komme hver gang. Men det vil være en fordel for nye, at starte i modul 1.

Modulernes indhold er ikke helt fastlagt endnu. 

Begynderforløbet vil køre søndage fra kl. 10 - 13. Derfor vil det være en god ide at  medbringe lidt at spise og drikke.

 Første gang 21/10. 2014

På bestyrelsens vegne Just

---
---