NKL december-nyt

den 8/4 2020

Hej modtager.

 

“Juleferien” i klatreklubben.

Torsdag den 19. dec. er sidste klatredag i 2013. Der klatres igen fra søndag den 5. januar 2014.
Der afholdes juleafslutning torsdag den 19.   fra 18.30 til ca. kl. 20. Dette er for alle medlemmer juniorer som voksne.

Efter den 19. er der ikke mere almindelig klubklatring i 2013.
Men der sker stadig noget i klubben ud over den normale klubklatring. For medlemmer der gerne vil være med til at styrke klubben, er der flere muligheder i juletiden. Læs mere her under og tænk på du vil være med i arbejdet. NKL er jo langt mere end bare klatring på egen hånd!

For at klubben skal vedblive med at være dynamisk skal der ske en masse ud over den almindelige klatring. Alle er velkomne til, at tage del i det arbejde der udføres i klubben. Sig endelig til hvis du gerne vil vide mere og være med i det arbejde der lægges i “driften”.

Indtjening af kroner til NKL

Vi uddeler igen i år måler-aflæsningssedler for Lille Næstved Vandværk. Det foregår i perioden 14. –23. dec.
Vi får en god betaling for arbejdet. Beløbet hjælper os til at kunne købe nye greb mm.

Der er brug for hjælp til uddeling. Har du lyst til at bruge en time eller to på en lille tur rundt med disse sedler så kontakt Just på 2512 4924 eller på mail evt. formand@nkklub.dk – - Gerne snart – - så turene kan fordeles.- Jo flere der vil hjælpe til jo nemmere er det for dem der deltager.

JuniorChamp

Vi afholder i samarbejde med klatreforbundet en konkurrence for de yngste klatrere — 7 — 13 år. lørdag den 4 jan. 2014 – - til dette skal der forberedes en del.  - -måske kan du hjælpe til.

Nedtagning af greb. Vi nedtager greb Søndag den 22. dec.kl. 10.  – Når der er taget greb ned vil der være mulighed for at klatre.

Nye ruter. Med henblik på juniorchamp skal der bygges en antal ny ruter. Dette vil foregå i perioden mellem jul og nytår.  Jacob vil stå for koordinering af rutebygningen. Der vil muligvis være en chance for at prøve at bygge nye ruter til alm. brug. –Dette dog under hensynstagen til den rutebygning der foregår til Juniorchamp.  Har du lyst til at give en hånd med i forberedelserne til juniorchamp så giv  det til kende!

For dem der deltager i forberedelserne vil være mulighed for at klatre i et eller andet omfang. Alt dette vil blive aftalt “undevejs”

 

Spørgsmål til ovennævnte kan rettes til mig.  Just