Generalforsamling 22 feb 2018

den 8/4 2020

Hej modtager.

---

Generalforsamling 2018

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NKL Næstved Klatreklub

Torsdag den 22 feb. 2018 kl. 19.15 i gymnasiets kantine.

 

Dagsordenen er i henhold til klubbens vedtægter 

Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest torsdag den 17. feb. via mail til:

 formand@nkklub.dk  

 

 

 De bedste hilsener  Just - formand i klubben.

 

 

 

---

Dette nyhedsbrev er sendt til modtagerne af både "NKL Nyhedsbrev" og  "NKL Junior Nyt".

---
---