den 8/4 2020

Hej modtager.

---

 Husk at det er i morgen--

Generalforsamling i NKL

Torsdag 9. marts kl. 19.00

Spejderhytten Ringstedgade 237

 

Den ordinære generalforsamling holdes efter klubbens vedtægter.

 

Så kom og vær med i den demokratiske proces. Der er ingen risiko for at blive hevet ind i noget man ikke har lyst.

:-)

 

De personer der  er på valg er alle villige til genvalg. 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Men der er mulighed for at høre om sidste års gang i klubben --  stille de spørgsmål man måtte have  - - og i øvrigt komme med kommentarer og input til bestyrelsen og de andre fremmødte. 

 

Der bydes på kaffe og kage bagt af Dorthe -- har andre lyst til at medbringe kage er det meget velkomment!! 

Velmødt

På bestyrelsens vegne:

Just

---
---