den 23/3 2019

Hej modtager.

---

Indhold i dette nyhedsbrev:

 

Uddeling af foldere.

 

Familieklatring udgår fra nytår.

 

Nyt ungdomshold Fredag.

 

Ændring af kontingent. 

 

Betaling for sikringskursus. 

 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Uddeling af foldere.

Igen i år har vi fået muligheden for at tjene nogen penge til klubben ved, at uddele foldere for Lille Næstved Vandværk.

Så vi får brug for, at nogen er villige til, at gå en tur rundt til nogen postkasser -- det kan klares på under en time.

Hvis du har tid og lyst til, at hjælpe klubben mens du får lidt motion så kontakt Just på 2512 4924 

Der skal uddeles inden for perioden 10. til 18. dec.

 

Familieklatring udgår fra nytår.

 Familieklatring har aldrig rigtig er slået an som en fast del af klubbens pogram. Blandt andet var opbakning omkring "holdet" meget lille - der kom aldrig rigtig struktur på det. 

Så klatring fredag og søndag vil fremover være åben i samme tidsrum men kun for klatrere der har fået sikringskursus --- eller aftale med en erfaren klatrer som der kan læatres med.

Med andre ord der kan klatres men ikke forventes at der er en instruktør.

 

Nyt ungdomshold Fredag

I det nye år starter der et hold for unge ledet af unge -- Det bliver fredag fra kl. 17 til 19 --- der kan bagefter klatres videre til hen i mod kl. 22.

Mere info om alder mm. følger senere.

 

Ændring af kontingent 

Fremover bliver kontingentet delt i to og opkrævet 1. januar og 1. juli.

 

Betaling for sikringskursus

Nye medlemmer skal i fremtiden betale for sikringskurus. Det kommer til at koste 250 kr. for hvert af de to kurser 

Nye medlemmer skal have sikringskursus k1. hurtigst muligt .. vi afholder sikringskursus med ca, 2 måneders mellemrum.

Nye medlemmer kan kun bouldre indtil de har fået k1.

 

 På bestyrelsens vegne:

Just

---
---